Center za socialno delo Ljubljana Moste-Polje

Obveščamo vas, da se je Center za socialno delo preselil na novo lokacijo:

Zaloška cesta 69 (Dvorec Sela).

Vsebina spletne strani je v pripravi.

Lahko si pa ogledate vsebino naših programov.

Podatki:

Področni kontakti:

CSD Ljubljana Moste Polje
Zaloška cesta 69
1000 LJUBLJANA

N.C.: 01 587 34 00 (glavna pisarna)                  
faks: 01 587 34 44
e.pošta: gpcsd.ljmos@gov.si


Uradne ure:
ponedeljek: od 08.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00
sreda: od 08.00 do 12.00 in           
od 13.00 do 17.00            
petek: od 08.00 do 12.00 

Pravice iz javnih sredstev:

tel.: 01 587 34 00, 01 520 62 34

Kliknite na informacije

Spoštovane stranke,

na strani našega ministrstva so vam dostopni NAJNOVEJŠI OBRAZCI za VLOGE za UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, tudi za SPOROČANJE SPREMEMB

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

POMEMBNO OBVESTILO - sprememba zakonodaje

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

(šolska prehrana, državna štipendija)


1. V skladu z zakonskimi spremembami (ZUPJS-C) za subvencijo šolske prehrane (malice oz. kosila) za novo šolsko leto na centru za socialno delo ni več potrebno vlagati vlog, če ima družina veljavno pravico do otroškega dodatka oz. do državne štipendije. Šole bodo namreč na podlagi njim dostopnega podatka iz teh dveh pravic (kolikšen delež neto povprečne plače predstavlja povprečni mesečni dohodek družinskega člana) same ugotavljale upravičenost do določene subvencije ter v skladu s tem izstavljale družinam primerne račune. Potrebno je le otroka prijaviti na šoli k malici oz. kosilu.

2. Vloge za državno štipendijo se za novo šolsko leto najbolj zgodaj lahko vlagajo v mesecu avgustu (za dijake) oz. v mesecu septembru (za študente). Vse predhodno vložene vloge bodo zavržene.

Naslov

Center za socialno delo
Ljubljana Moste-Polje
Zaloška cesta 69

T.: 01 587 34 00
F.: 01 587 34 44

Uradne ure storitve prva socialna pomoč:

ponedeljek: 8.00 - 12.00 in
                   13.00 - 15.00
sreda: 8.00 - 12.00 in
          13.00 - 17.00
petek: 8.00 - 12.00

zero size zero size kullanımı zero size zero size tütüneson tütüneson yurtdışı sipariş